Kategorie:

Uzasadnienie wyroku i dalsze kroki prawne

Szanowni Państwo!

Otrzymałem uzasadnienie wyroku sądu lekarskiego pierwszej instancji, które publikuję w całości na dole niniejszego tekstu. Uzasadnienie nie jest objęte utajnieniem, więc dzięki niemu poznacie Państwo w dosyć dużej części przebieg mojej rozprawy.

Przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę, że:

 1. Została naruszona zasada domniemania niewinności. W uzasadnieniu w wielu miejscach podkreślone jest, iż przekazywane przeze mnie informacje są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – nigdzie natomiast nie jest wskazane, co to za wiedza, co się na nią składa. Niezmiernie istotny jest fakt, iż jako wnioski dowodowe złożyłem 700 badań naukowych (w tym tych najwyższej jakości, czyli randomizowanych oraz metaanalizy), które potwierdzają prawdziwość każdego z moich słów. Skład orzekający nie ustosunkował się do tego ani jednym zdaniem.
 2. Wg Sądu nie mam prawa kwestionować publicznie przyjętej strategii walki z pandemią, a mogę to robić jedynie w „polemice naukowej” czy na sympozjach lub konferencjach. Przekazywanie Państwu wiedzy naukowej, wprawdzie opartej na wynikach konkretnych badań, ale niezgodnej z oficjalną strategią – zostało uznane za art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Tym samym odmówiono mi wolności słowa i wypowiedzi, które są gwarantowane w Konstytucji – a Państwu prawa dostępu do rzetelnej informacji.
 3. W uzasadnieniu Sąd nie przywołuje jakiegokolwiek materiału dowodowego, na którym oparłby się skład orzekający. Wyłączona została nawet opinia „biegłego” – dr Pawła Grzesiowskiego. Tym samym wyrok ma charakter opinii nie popartej żadną aktualną wiedzą medyczną.
 4. Ze względu na liczne naruszenia moich praw, zdecydowałem się na skorzystanie z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania składu orzekającego. Sąd uznał, że tym samym uchylam się od odpowiedzialności za popełnione przewinienia. Określenie to jest skandaliczne. W odpowiedzi na zarzuty przedstawiłem setki badań naukowych – co zostało przez Sąd w uzasadnieniu całkowicie zignorowane. Stwierdzenie Sądu, że uchylam się od odpowiedzialności – jest formą nadużycia procesowego, które należy uznać za niedopuszczalne.

Podczas postępowania sądowego w żaden sposób nie została mi udowodniona wina – a mimo to zostałem uznany za winnego. Zgodnie z prawem to nie ja powinienem udowadniać swoją niewinność, ale oskarżyciel powinien udowodnić moją winę. W moim przypadku wina nie została udowodniona, ale stwierdzona.

Poniżej kilka cytatów z uzasadnienia, wraz z moim komentarzem.

To jest jeden z wielu przykładów frazesów, jakimi naszpikowane jest uzasadnienie. Proszę zwrócić uwagę, że moje wpisy stoją w ewidentnej sprzeczności z podstawową, aktualną wiedzą medyczną – i nie ma żadnego poparcia tej tezy. Nie ma przywołanych żadnych dowodów, które potwierdzają, iż mówię nieprawdę. Dlatego, że takie dowody nie istnieją, a powyższe stwierdzenie Sądu jest jedynie bezmyślnym powtarzaniem propagandy autorów covidowej narracji.

I mała uwaga odnośnie ostatniego z przywołanych zdań – treści przekazywane Państwu są nadal widoczne nie w znakomitej większości, ale w 100% – gdyż nie wycofuję się z żadnego przekazanego Państwu zdania.

Wprawdzie ten fragment uzasadnienia ma się nijak do tematu sprawy, aczkolwiek przywołałem go, aby pokazać poziom całego procesu i skłonność do manipulacji. Wg składu orzekającego mamy w ostatnim czasie wzrost zachorowalności na krztusiec, co ma być skutkiem nasilenia się tendencji antyszczepionkowych. A prawdziwe dane wyglądają następująco:

żródło – Marek Sobolewski

Po oczywistym odrzuceniu danych z lat 2020-2021, kiedy to była tendencja do opisywania większości schorzeń jako Covid-19 – mamy ogromny spadek liczby zachorowań na krztusiec. Tym się różni rzetelne przedstawianie danych od zmanipulowanych opinii, jakie zaprezentował Sąd.

Wg Sądu fakt, iż nie publikowałem prac na PubMed czy Web of Science jest powodem dyskredytacji mojej osoby. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że w swoich wypowiedziach opierałem się na badaniach i opracowaniach m.in. opublikowanych na… PubMed oraz Web of Science. Jako lekarz mam obowiązek nieustannego doszkalania się – i obowiązek ten realizuję. Ale ponieważ nie byłem autorem tych opracowań, nie miałem wg Sądu prawa się na nie powoływać. Szkoda komentować.

Tak, proszę Państwa. Opinia „eksperta” dr Pawła Grzesiowskiego została odrzucona. W trakcie postępowania wyszło na jaw, iż Sąd zamówił płatną opinię u dra Grzesiowskiego jako immunologa:

Dr Grzesiowski zlecenie przyjął i „opinię” opracował. Okazało się jednak, że nie jest on żadnym immunologiem – i nigdy nie miał takiej specjalizacji. Myślę, że ten skandal będzie miał ciąg dalszy przed odpowiednimi organami. Tym bardziej, że to już kolejny przypadek oszustw w prowadzonej ostatnio polityce represji – wspomnę choćby słynny donos na ś.p. dr Hałata, który miał złożyć nieżyjący od kilku lat profesor.

Tutaj dochodzimy do punktu, w którym należy stosować takie rozwiązania, jak inne państwa, choćby stały w rażącej sprzeczności z wiedzą medyczną. Nigdy się na to nie zgodzę.

Macie Państwo ubrane w ładne słowa uzasadnienie całej tej historii. Najważniejsze jest, aby środowisko lekarskie zrozumiało, że występowanie przeciw oficjalnej narracji, choćby była całkowicie wbrew nauce, a nawet logice – będzie surowo karane. I to mają sobie wszyscy zapamiętać.


Po przedstawieniu sytuacji na posiedzeniu Parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich w Polsce wiceminister sprawiedliwości, dr Marcin Warchoł ocenił, że iż sąd lekarski naruszył wolność słowa i pozbawił mnie prawa do obrony. Na etapie postępowania przygotowawczego wielokrotnie bezprawnie odmówiono mi dostępu do akt sprawy, utrudniając tym samym przygotowanie obrony.

Minister powiedział między innymi:

Pan doktor od samego początku stał na pierwszej linii walki z koronawirusem, lecząc pacjentów. Jako jeden z nielicznych nie zamknął swojej przychodni, swojej działalności lekarskiej. Deklaruję pełne wsparcie na etapie wyroku. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończącego postępowanie przysługuje kasacja. Kasacja ta może być wniesiona na podstawie uchybień wskazanych w Kodeksie postępowania karnego. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie dla dr. Martyki. Gdyby jednak wystąpiła inna sytuacja – będę osobiście prosił o udział, zaangażowanie Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

Minister dodał również, że zarzuty, które zostały mi postawione za wypowiedzi w związku z Covid-19 – były wątpliwe. Anna Białek z biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśliła, że „prezentowanie poglądów, które nie pozostają w głównym nurcie podglądów naukowych, ale znajdują poparcie w rzetelnych badaniach nie mogą prowadzić do pociągania odpowiedzialności zawodowej”.

Całość posiedzenia zespołu można obejrzeć tutaj: link do zapisu posiedzenia zespołu.


99 komentarzy do “Uzasadnienie wyroku i dalsze kroki prawne

 1. Oglądałam sprawozdanie z posiedzenia komisji sejmowej, w związku z tym zwracam uwagę na jeden szczegół. Przedstawicielka senatu (lekarz) prosi o udostępnienie tych 700 badań i opinii przedstawionych przez Pana Doktora przed sądem lekarskim. Zadaję pytanie: Dlaczego ta pani (lekarz!) sama nie śledziła ważnych publikacji medycznych dotyczących pandemii w czasie, kiedy wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie czy zastosowane procedury medyczne są skuteczne.

  1. Może śledziła, ale nie znalazła wśród nich niczego, co by potwierdzało słowa Pana Lekarza? Dlatego dawała mu szanse?

   1. No w 700 badaniach to ślepy by znalazł, albo trafiłby na kilka z tych 700 co dałoby mu do myślenia jak ma otwarty umysł.

   2. W 700 badaniach to ślepy by znalazł, albo trafiłby na kilka z tych 700 co dałoby mu do myślenia jak ma otwarty umysł.

   3. Nie znalazła bo nie chciała znaleźć.

    Kiedy zrozumiecie że jeżeli my pacjenci, zwykli ludzie nie będziemy stawać murem za takimi prawdziwymi lekarzami i protestować przeciwko takim praktykom izb lekarskich czy sądów, to za chwilę nie będzie miał nam kto mówić prawdy i prawdziwie leczyć, bo tacy lekarze gnębieni przez system i agenturę obcą będą się bać odezwać?
    Do tego takiego działania różnych instytucji są nie tylko wobec lekarzy ale także wobec ludzi w różnych dziedzinach życia, brak reakcji społeczeństwa doprowadzi że nas będą traktować tak samo jak tych lekarzy i będzie to nagminne.
    Takiej przyszłości chcecie dla siebie na starość i dla swoich dzieci , żeby byli niewolnikami?

    Kiedy przestaniecie się biernie przyglądać i tylko komentować w internecie?

    My jako pacjenci mamy prawo do wyboru lekarza, wyboru sposobu leczenia, metody, nawet jeśli ta metoda nie jest w systemie, płacimy na to podatki, jesteśmy wolnymi ludźmi, to jest nasze zdrowie, nasze ciało, nasze życie.

    Panu Doktorowi dziękuję za ujawnianie prawdy, to powinno być naturalne dla lekarza czy zwykłego uczciwego człowieka ale w obecnym czasie w Polsce to wymaga odwagi. Podobnie jak wyrażanie własnego poglądu na jakiś temat.

 2. Panie doktorze wielki szacun za to,ile Pan musi znieść za szerzenie prawdy i uczciwości.
  Dziś zapoznałam się z listem otwartym prof.Andrzeja Frydrychowskiego również pozbawionego przez OIL w Gdańsku prawa wykonywania zawodu lekarza i zacytuję tu jego słowa …’Ja nie chcę znać tych osób,nie chcę znać instytucji którą reprezentują.To oni powinni być ( czyli OIL)skierowani na podstawowe szkolenie z myślenia.To oni przyczyniają się do śmierci ludzi i co gorsze do znacznego pogorszenia jakości życia. /…./Szanowni pałkarze ( nigdy już nie nazwę was kolegami ),to wy stoicie na straży interesów producentów leków. Największą tragedią do której doprowadziliscie to podważenie zaufania do lekarza./…/Gdańska izba lekarska z awangardy medycyny zmieniona została w izbę pałkarską.Izby lekarskie pozbawione moralnego oblicza,nie potrafią bronić uczciwych lekarzy zorientowanych na skuteczne ,przyczynowe leczenie.Zmuszacie nas do zdobycia punktów edukacyjnych na spotkaniach firm farmaceutycznych , reklamujących swoje produkty.To jest współczesna wiedza medyczna? Do tego suveniry w postaci reklamówek…

 3. Jest mi przykro, dziękuję Panu za te niezłomność i odwagę, by mówić jak jest i pomimo takich konsekwencji nie poddanie się ogólnie przyjętej narracji. Życzę dalszej wytrwałości, ma Pan pełne ogromne wsparcie społeczeństwa. Szkoda, że większość naszych praw zapisanych w konstytucji jest tylko na papierze…

 4. Panie doktorze, dziękuję za trwanie przy prawdzie.Klamstwo ma krótkie nogi.Teraz powinien pan pójść do Kaczyńskiego,Tuska ,Hołowni, lidera PSL,lewicy i co oni na te brednie odpowiedzą,.Jeśli ktoś będzie za Panem to mamy na kogo głosować ,jeśli nie to ??? Wiadomo co i kogo reprezentują i czyje interesy

 5. Panie Doktorze, ogromny szacunek dla Pana! przyjdzie czas ze prawda się sama obroni. Czekamy kiedy nadejdzie chwila gdy osoby odpowiedzialne za łamanie prawa odpowiedzą za swoje czyny . Tylko to może powstrzymać kolejnych !

 6. Nie dawac sie walczyc o swoje. We wloszech 200 lekarzy zalozylo fundacje ktora ma pokazac prawde o covidku

  1. Fundacja nie wystarczy i pokazywanie prawdy, tu powinny iść konsekwencje za te kłamstwa które podawali rządowi i inni „eksperci” . W Wielkiej Brytanii złożono pozew zbiorowy odnośnie ludobójstwa przeciwko rządowi , ekspertom z dowodami, powinniśmy pójść za ich przykładem wszyscy.

 7. Wielki szacun Panie Doktorze!!! Gratuluję odwagi! Dla mnie jest Pan dowodem, że jeszcze nie wszyscy Polacy zgłupieli!!!! Takich lekarzy i Polaków nam trzeba!!!! Niech Bóg błogosławi każdego dnia a Matka Boża okryje płaszczem swojej opieki!!!! Kłamstwo ma krótkie nogi a prawda zwycięży!!!

 8. Taki doktor jak Pan to skarb. Gratuluję odwagi. Nie każdego na to stać. Pan redaktor Pospieszalski też nagłaśnia sprawę. Widać , że sąd lekarski to prymityw!!! Tylko dziękować Bogu ,że tacy lekarze jak Pan jeszcze istnieją. Trzymam kciuki.

 9. Wielkie uznanie dla Pana za to co Pan dla nas zwyklych ludzi robil i robi niestety większość lekarzy to lekarze którzy nie poglebiaja swojej wiedzy a ci co znali prawde tylko w zaciszu gabinetu potrafili ostrzegać przed zaszczepieniem Dzisiejszy lekarze to już nie lekarze tylko felczery tchórze i sprzedajczyki.

 10. Dzięki panu Doktorowi za, nad wyraz ,
  i godny podziwu w tej sytuacji – spokój
  w wytrwałości trwania w obronie zdrowia i życia – Polaków w Polsce.
  To postępowanie sądu lekarskiego (sic) przypomina mi postępowania sądów
  w czasach stalinowskich , gdy patriotów Polski niebezpiecznych dla następnego okupanta; ZSRR skazywano żołnierzy AK jako współpracujących z Niemcami.
  To postępowanie wobec dr Martyki – jest według tamtego schematu i sami przyznali, że ten wyrok ma być PREWENCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ dla innych lekarzy czyli aby ZAPOBIEC : działania lekarzy zgodnie z wiedzą medyczną DLA ZDROWIA I ŻYCIA PACJENTÓW.
  Ten wyrok jest poważnym precedensem
  gdyz wskazuje, że chorzy powinni obawiać się o swoje życie i zdrowie

  1. Inne instytucje państwowe tak samo działają wobec zwykłych ludzi w innych sferach życia jest to samo.
   W Polsce jest reżim, Polska jest pod okupacją i Polacy są traktowani jak za okupacji, rząd tworzy kraj korporacyjny gdzie liczą się interesy wyłącznie korporacji zagranicznych gdzie wszystko się podciąga pod tzw. „interes społeczny” który jest interesem korporacji i grup wpływów i z interesem społecznym nie ma nic wspólnego bo interesem społecznym najważniejszym jest dobre zdrowie Polaków.

 11. Jestem lekarzem . Obserwowałam co się dzieje w mediach i jaka jest narracja covidowa. Zakłamanie i dążenie do osłabienia odporności społeczeństwa. Jakie to smutne, ze robi się afery w stosunku do Prawdziwych Lekarzy, mądrych i odpowiedzialnych.
  Całym sercem jestem z Panem Doktorem. Dziekuje za niezłomność, prawdę i prawdziwa lekarska postawę.
  Wstyd , ze należymy (przymusowo ) do izb lekarskich , które przedstawiają poziom poniżej krytyki.

  1. Może czas zlikwidować te izby lekarskie? Myślę że Polacy by to poparli i dało by się to zrobić. To są niepotrzebne jakieś twory.

 12. Szanowny Panie Doktorze
  Panu oraz dr Bodnar, dr Radkowskiej, dr Sienkiewicz, dr Wojciechowskiemu, prof Frydrychowskiemu, dr Witczak, dr Rubas i wielu wielu wspaniałym niezależnym lekarzom i naukowcom którzy pogłębiali swoją wiedzę na to co działo się od 2020 r na świecie, my świadomi pacjenci dziękujemy wam za leczenie i informowanie o metodach leczenia Cov19. Wielu z tych pacjentów wyleczyło się w domu unikając hospitalizacji ale tez przy tym stracilismy zaufanie i został tylko lęk do tz państwowej służby zdrowia. Wspaniale było by gdyby w miastach powstały małe ośrodki zdrowia w których lekarze leczyli by te 50% społeczeństwa + 20% -25% juz przekonanych, zgodnie z przysięga Hipokratesa a nie pod dyktando firm farmaceutycznych i w/g procedur WHO.

  1. dr Anna Martynowska jako pierwsza wypowiedziała się przeciw narzuconym procedurom, Niezłomna Pani Doktor Anna Martynowska

  2. Przyłączam się. Niezłomnych lekarzy jest więcej. Ale więcej tchórzy, zastraszonych. Wstrzykujących ludziom, to Bóg wie co ?

 13. Przylaczam sie do komentarza Pani Bozeny Pawlowskiej i przepraszam za tych ktorzy Panu sprawili bol klopot i okazali niewdziecznosc

 14. Dziękuję Panu Doktorowi za to, że podczas „pandemii”utwierdzal nas- nie poddających.sie narracji covidowej – SWOIM AUTORYTETEM.I WIEDZĄ, ZE MAMY RACJE! Spokój, wiedza, jasność przekazu i cudowny spokój Pana Doktora, wlewały w nas NADZIEJĘ Dzięki niemu przeszlismy „suchą stopą” przez morze absurdu covidowdgo.Niech.Pana Bóg błogosławi chroni! PRAWDA MUSI ZWYCIEZYC, a pachołki.big farmy muszą zostać ukarani.

 15. Czy po zakończeniu pseudopostępowania procesowego w „sądach” lekarskich można odwoływać się do normalnego sądu gdzie pracują ludzie, którzy studiowali prawo i więdzą jak się przeprowadza proces?
  Czy ma pan taką opcję?

 16. Panie doktorze oby jak najwięcej takich lekarzy jak Pan, cieszymy się że jeszcze takich można znaleźć,którzy mówią prawdę i ,,leczą ” ludzi ,pozdrawiamy i jesteśmy z Panem

 17. To jest ten czas i dobry moment, aby rozpocząć otwartą walkę o dobro nie tylko pacjentów, ale lekarzy, którzy na to miano w pełni zasługują, bo większość z nich to tchórze lub bezmyślna masa w białych kitlach służąca mafii farmaceutycznej. W pełni popieram stanowisko prof. Andrzeja Frydrychowskiego i namawiam do gremialnego występowania z przynależności do izb lekarskich, które swoim postępowaniem kompromitują zawód lekarza i nie mają nic wspólnego z zasadami ich utworzenia.

 18. Ileż tu czasu i zaangażowania wymaga żeby stawić czoła tej machinie… a mógłby Pan w tym czasie leczyć ludzi, wszak brakuje lekarzy. Ta sprawa ma dla mnie szerszy kontekst. Jak się zmieni władza to zaraz lekarzom karzą wykonywać aborcje, a kto się nie zgodzi pójdzie pod sąd jak Pan na przykład dla innych, że sumienie mają zostawić w domu.

 19. Dołączę się do wyrazów GIGA szacunku dla Pana. Ale rozkaz jest od „starszych i mądrzejszych”. Walka z wiatrakami ,jak bezmózgi tylko w Polsce, wzięły szprycę w liczbie ok 60%.

 20. Kilka lat temu starcilem absolutny szacunek do tzw. sedziow. ktorym tak sie przewrocilo w glowkach, ze zaczeli sie uwazac za bozkow i kaste nadzwyczajna. Kiedy w praniu wyszlo, ze to karaluchy raczej sa. Pandmei sciagnela gacie lekarzom i „ekspertom medycznym”. Od kilku mieisiecy kiedy ktos mowi , ze musi isc do lelarza to pytam sie – co ten „lekarz robilw czasie tzw. pandemi. czy byl lekarzem jak maly procent czy leczyl „zdalnie” jak lekarz wisielec popychany rada przyglupow w kitlach zalecil?
  Bo ci elczacy telefonicznie to nie sa lekarze a rakarze – omijac z daleka i pluc przy tym w ich kierunku.

  Moze pocieszeniem bedzie to, ze dzis polecam szukac pomocy tylko posrod lekarzy klasy wlasnie Bodnara czy Martyki. Reszta okazal sie po prostu nowotworem na ciele chorej sluzby zdrowia, relizujaca bezmyslne wytyczne przekupionej WHO.

 21. Oby niegodziwców ruszyło sumienie i przestali brnąć w fałsz i urojenia! Życzę zwycięstwa w boju o prawdę i niech ci, którzy dziś stoją przeciwko Panu, jutro popadną w infamię!

 22. Ten wyrok , że o uzasadnieniu przez litość nie wspomnę, świadczy dobitnie o konieczności pozbawienia prawa wykonywania zawodu przez skład orzekający , to po pierwsze, a po wtóre o szybkiej korekcie stosownej ustawy pozbawiającej izby lekarskie prawa sądowego.

 23. Szanowni Państwo, tak długo jak dlugo bedziecie siedzieli cicho i nie bedziecie wspierac lekarzy z powolania, tak dlugo korporacje beda decydowac jak macie sie leczyc. Korporacje farmaceutyczne co roku musza generowac rosnace zyski przy tym samym stanie zasobow (fabryk, pracownikow etc). Dlatego nieustannie lobbuja i korumpuja tysiace politykow i paeudolekarzy. Wystarczy przejrzec sprawozdania finansowe roczne tych przedsiebiorstw. Tam widac ile kapitalu bylo inwestowanego w poszczegolne dzialalnosci. W Stanach korporacje maja obowiazek raportowania kogo lobbuja, jakie srodki na to ida, do czyjej kieszeni i CO LOBBUJA (JAKIE PRZEPISY) . W Polsce jest za to wolna amerykanka. Kiedy przeanalizujecie wlasnosc kapitalowa okarze sie, ze te same fundusze (i osoby) sa wspolwlascicielami Wikipedii, googla, youtuba, firm farmaceutycznych, firm chemicznych i nasienniczych. I jest to kilku graczy globalnych. To oni decyduja jak macie zyc, co jesc, czego Wasze dzieci maja sie uczyc. Dopóki tego spoleczenstwa nie zobacza i nie zrozumieja, dopoty beda stadami owiec pedzonymi na rzeź. Panu Doktorowi dziekuje, trzymam kciuki i rozsylam dalej dobre wiadomosci. Moze dzieki temu czesc spiacych sie obudzi.

 24. A najśmieszniejsze (i najtragiczniejsze) jest to, że covid jest tylko tworem marketingowym, bazującym na różnych rzeczywistych objawach — a nawet, wg definicji who, istnieje gdy nie ma żadnych objawów (pozytywny wynik „testu” pcr).

  „On chwyta mędrców w ich własnej mądrości.” (Paweł apostoł, zdaje się do Koryntian)

  Najlepsze na jakie trafiłem informacje nt. wirusów, to
  https://odysee.com/@drsambailey:c

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *