Kategorie:

Uzasadnienie wyroku i dalsze kroki prawne

Szanowni Państwo!

Otrzymałem uzasadnienie wyroku sądu lekarskiego pierwszej instancji, które publikuję w całości na dole niniejszego tekstu. Uzasadnienie nie jest objęte utajnieniem, więc dzięki niemu poznacie Państwo w dosyć dużej części przebieg mojej rozprawy.

Przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę, że:

 1. Została naruszona zasada domniemania niewinności. W uzasadnieniu w wielu miejscach podkreślone jest, iż przekazywane przeze mnie informacje są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – nigdzie natomiast nie jest wskazane, co to za wiedza, co się na nią składa. Niezmiernie istotny jest fakt, iż jako wnioski dowodowe złożyłem 700 badań naukowych (w tym tych najwyższej jakości, czyli randomizowanych oraz metaanalizy), które potwierdzają prawdziwość każdego z moich słów. Skład orzekający nie ustosunkował się do tego ani jednym zdaniem.
 2. Wg Sądu nie mam prawa kwestionować publicznie przyjętej strategii walki z pandemią, a mogę to robić jedynie w „polemice naukowej” czy na sympozjach lub konferencjach. Przekazywanie Państwu wiedzy naukowej, wprawdzie opartej na wynikach konkretnych badań, ale niezgodnej z oficjalną strategią – zostało uznane za art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Tym samym odmówiono mi wolności słowa i wypowiedzi, które są gwarantowane w Konstytucji – a Państwu prawa dostępu do rzetelnej informacji.
 3. W uzasadnieniu Sąd nie przywołuje jakiegokolwiek materiału dowodowego, na którym oparłby się skład orzekający. Wyłączona została nawet opinia „biegłego” – dr Pawła Grzesiowskiego. Tym samym wyrok ma charakter opinii nie popartej żadną aktualną wiedzą medyczną.
 4. Ze względu na liczne naruszenia moich praw, zdecydowałem się na skorzystanie z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania składu orzekającego. Sąd uznał, że tym samym uchylam się od odpowiedzialności za popełnione przewinienia. Określenie to jest skandaliczne. W odpowiedzi na zarzuty przedstawiłem setki badań naukowych – co zostało przez Sąd w uzasadnieniu całkowicie zignorowane. Stwierdzenie Sądu, że uchylam się od odpowiedzialności – jest formą nadużycia procesowego, które należy uznać za niedopuszczalne.

Podczas postępowania sądowego w żaden sposób nie została mi udowodniona wina – a mimo to zostałem uznany za winnego. Zgodnie z prawem to nie ja powinienem udowadniać swoją niewinność, ale oskarżyciel powinien udowodnić moją winę. W moim przypadku wina nie została udowodniona, ale stwierdzona.

Poniżej kilka cytatów z uzasadnienia, wraz z moim komentarzem.

To jest jeden z wielu przykładów frazesów, jakimi naszpikowane jest uzasadnienie. Proszę zwrócić uwagę, że moje wpisy stoją w ewidentnej sprzeczności z podstawową, aktualną wiedzą medyczną – i nie ma żadnego poparcia tej tezy. Nie ma przywołanych żadnych dowodów, które potwierdzają, iż mówię nieprawdę. Dlatego, że takie dowody nie istnieją, a powyższe stwierdzenie Sądu jest jedynie bezmyślnym powtarzaniem propagandy autorów covidowej narracji.

I mała uwaga odnośnie ostatniego z przywołanych zdań – treści przekazywane Państwu są nadal widoczne nie w znakomitej większości, ale w 100% – gdyż nie wycofuję się z żadnego przekazanego Państwu zdania.

Wprawdzie ten fragment uzasadnienia ma się nijak do tematu sprawy, aczkolwiek przywołałem go, aby pokazać poziom całego procesu i skłonność do manipulacji. Wg składu orzekającego mamy w ostatnim czasie wzrost zachorowalności na krztusiec, co ma być skutkiem nasilenia się tendencji antyszczepionkowych. A prawdziwe dane wyglądają następująco:

żródło – Marek Sobolewski

Po oczywistym odrzuceniu danych z lat 2020-2021, kiedy to była tendencja do opisywania większości schorzeń jako Covid-19 – mamy ogromny spadek liczby zachorowań na krztusiec. Tym się różni rzetelne przedstawianie danych od zmanipulowanych opinii, jakie zaprezentował Sąd.

Wg Sądu fakt, iż nie publikowałem prac na PubMed czy Web of Science jest powodem dyskredytacji mojej osoby. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że w swoich wypowiedziach opierałem się na badaniach i opracowaniach m.in. opublikowanych na… PubMed oraz Web of Science. Jako lekarz mam obowiązek nieustannego doszkalania się – i obowiązek ten realizuję. Ale ponieważ nie byłem autorem tych opracowań, nie miałem wg Sądu prawa się na nie powoływać. Szkoda komentować.

Tak, proszę Państwa. Opinia „eksperta” dr Pawła Grzesiowskiego została odrzucona. W trakcie postępowania wyszło na jaw, iż Sąd zamówił płatną opinię u dra Grzesiowskiego jako immunologa:

Dr Grzesiowski zlecenie przyjął i „opinię” opracował. Okazało się jednak, że nie jest on żadnym immunologiem – i nigdy nie miał takiej specjalizacji. Myślę, że ten skandal będzie miał ciąg dalszy przed odpowiednimi organami. Tym bardziej, że to już kolejny przypadek oszustw w prowadzonej ostatnio polityce represji – wspomnę choćby słynny donos na ś.p. dr Hałata, który miał złożyć nieżyjący od kilku lat profesor.

Tutaj dochodzimy do punktu, w którym należy stosować takie rozwiązania, jak inne państwa, choćby stały w rażącej sprzeczności z wiedzą medyczną. Nigdy się na to nie zgodzę.

Macie Państwo ubrane w ładne słowa uzasadnienie całej tej historii. Najważniejsze jest, aby środowisko lekarskie zrozumiało, że występowanie przeciw oficjalnej narracji, choćby była całkowicie wbrew nauce, a nawet logice – będzie surowo karane. I to mają sobie wszyscy zapamiętać.


Po przedstawieniu sytuacji na posiedzeniu Parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich w Polsce wiceminister sprawiedliwości, dr Marcin Warchoł ocenił, że iż sąd lekarski naruszył wolność słowa i pozbawił mnie prawa do obrony. Na etapie postępowania przygotowawczego wielokrotnie bezprawnie odmówiono mi dostępu do akt sprawy, utrudniając tym samym przygotowanie obrony.

Minister powiedział między innymi:

Pan doktor od samego początku stał na pierwszej linii walki z koronawirusem, lecząc pacjentów. Jako jeden z nielicznych nie zamknął swojej przychodni, swojej działalności lekarskiej. Deklaruję pełne wsparcie na etapie wyroku. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończącego postępowanie przysługuje kasacja. Kasacja ta może być wniesiona na podstawie uchybień wskazanych w Kodeksie postępowania karnego. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie dla dr. Martyki. Gdyby jednak wystąpiła inna sytuacja – będę osobiście prosił o udział, zaangażowanie Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

Minister dodał również, że zarzuty, które zostały mi postawione za wypowiedzi w związku z Covid-19 – były wątpliwe. Anna Białek z biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśliła, że „prezentowanie poglądów, które nie pozostają w głównym nurcie podglądów naukowych, ale znajdują poparcie w rzetelnych badaniach nie mogą prowadzić do pociągania odpowiedzialności zawodowej”.

Całość posiedzenia zespołu można obejrzeć tutaj: link do zapisu posiedzenia zespołu.


99 komentarzy do “Uzasadnienie wyroku i dalsze kroki prawne

  1. R: Wielu z nas zauważa nasilające się zjawiska ograniczania ludzkiej wol­ności na całym świecie w kontekście operacji Covid 19.

   Jak na te wydarze­nia powinien patrzeć katolik? (cho­dziłoby o stosunek do lockdownów covidowych, szczepionek covid)

   ksiądz Rafał Trytek : Te działania stanowią znie­wolenie ludzkości w imię Nowego Porządku Świata. Należy je roztropnie odrzucać, a na pewno nie należy przyjmować podejrzanych produk­tów pseudomedycznych.

   R: W związku z wyżej wymienionymi niepokojami można zauważyć wzrost zainteresowania się kwestią wyda­rzeń apokaliptycznych m.in. przyj­ściem antychrysta. Jak należałoby odczytywać te znaki czasów?

   ksiądz Rafał Trytek: Niewykluczone, że żyjemy w czasach Apokalipsy. Pewne jest natomiast, że przechodzimy wielką próbę Wiary i człowieczeństwa.

   R: Niektórzy wierni świadomi kru­chości swego życia zastanawiają się jak w obecnych czasach postąpić w sytuacji śmierci i pogrzebu katolic­kiego.

   Czy mógłby Ksiądz powiedzieć jak realnie rozwiązać tego typu kwe­stie pochówku, pogrzebu?

   ksiądz Rafał Trytek: Z moich doświadczeń w ostatnich latach wynika, że można sobie zasłużyć na ostatnie sakramen­ty i katolicki pogrzeb. Opatrzność Boża w przedziwny sposób powo­dowała, że nieraz w ostatnie chwili docierałem do konających. Ja albo inni kapłani. Wyglądało to nieraz na prawdziwe cuda Opatrzności Bożej.

   Najważniejsze to starać się żyć w łasce. W ostateczności to co zrobią z Twoim ciałem po śmierci nie jest aż tak istotne jeśli uratujesz duszę.

   ksiądz kapelan Rafał Trytek, Kraków, Kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul Józefa Sarego 18
   [email protected]

  1. To świetne podsumowanie totalitarnych skandalicznych metod walki z prawdziwymi, chcącymi pełnić swoją prawdziwa misję lekarzami. Świetnie, że Pan Doktor to wszystko publikuje. Przyjdzie czas, że wszyscy ludobójcy zostaną osądzeni.

   1. Jestem prawnikiem z 25 letnim stażem, bylym sędzią i przyznam że czegoś takiego jeszcze nie widzialem.
    Wyrok de facto został wydany bez dowodów, skoro zostala pominieta opinia dr Grzesiowskiego.
    Dowody muszą być w aktach i muszą być ujawnione. Odwolywanie sie do niby powszechnej wiedzy jest zartem.
    Dla mnie caly sklad powinien mieć zarzuty karne niedopelnienia obowiazków

 1. Panie doktorze, jesteśmy z Panem. Życzę dużo zdrowia, siły i wytrwałości. Prawda musi zwyciężyć!

 2. To przypomina sądy stalinowskie. Takie same bezprawie. Trzymam za Pana kciuki i życzę wygranej. Dziękuję za Pana niezłomność i przestrzeganie zasad etyki w przeciwieństwie do Pana ” sędziów”.
  Dziękuję, że mimo niszczenia Pana, nagonki, pozostał Pan prawdziwym lekarzem, który dba o dobro pacjenta.

 3. Panie Doktorze, dziękuję za to co Pan robi. Dorzuciłam „cegiełkę” i wspieram modlitwą. Sił i zdrowia życzę, krzepiąca wypowiedź ministra M.Warchoła. Jest jak widać jeszcze w ludziach poczucie sprawiedliwości i czyjejś krzywdy. Prawda zwycięży!

 4. Należałoby podać wszem i wobec kim są ci „sędziowie” jaki mają dorobek medyczny ale co najważniejsze jakie mają wykształcenie i praktykę jako prawnicy. Bo niestety po uzasadnieniu widać, że prawa ten „sąd” za bardzo nie zna. To tak jakby wziąć osoby z łapanki z ulicy i kazać im kogoś osądzać.

  1. Z sadami kapturowymi na guzik w szufladzie… sie nie dyskutuje. Z koniem sie nie kopie….a KTO podniesie ”renke” na… na doc sadzonego powinno byc 2prof i 2 adiunktow zeby go pograzyc…. z kierunkowa spec. (nie jakis anestozjolog brdzie ”trul” n.t. wirusologi i na koniec p.p. doktorze powinien im tam w tej nacz.izbie.lek. REJS zacytowac

 5. Prawda się obroni panie doktorze ❤️
  Wierzymy i wspieramy 🙏❤️
  Dużo zdrowia siły i wytrwałości ❤️❤️❤️

 6. Doktorze, tak jak od samego początku, broni Pan nas wszystkich. Dużo sił i wytrwałości, da Pan radę.

 7. Doktorze, kosztuje to Pana wiele, bardzo współczuję.Wierzymy , że prawda zwycięży, jest Pan dla wielu Polaków moralnym autorytetem, nie Pana Bóg strzeże.

 8. Panie Doktorze, jestem przekonana, że sprawiedliwości i prawdzie oraz faktycznej wiedzy naukowej o szkodliwościach tych preparatów stanie się zadość i pokona Pan propagandę, która doprowadziła już nie tylko w Polsce, lecz i na całym świecie do zbyt wielu tragedii życiowych.

  1. Zwycięzców poznaje się już na Starcie! Pan Doktor jest już ZWYCIĘZCĄ, o istnieniu tego wspaniałego Doktora wiedzieli tylko nieliczni- teraz dowie się cały świat! Pan Doktor nie stracił kręgosłupa moralnego! A te miernoty z NIL dosięgnie jeszcze sprawiedliwość. To nie jest walka na argumenty,dlatego nie chcieli ich usłyszeć- to pokazówka,która ma zastraszyć innych. Lekarze w Pana obronie powinni wyjść na ulice !! Nie często spotyka się tak inteligentnego z taką wiedzą lekarza!

 9. jestem wielce zaszczycony ze mamy w szpitalu w Dabrowie Tarnowskiej takiego wspanialego lekarza i czlowieka! te bydlaki z sadu lekarskiego doczekaja sie swojego 5 minut na wymierzenie sprawiedliwosci!to sa sprzedajne s…nie,ktore nigdy a to przenigdy nie pownny byc nazywani lekarzami -to sa miernoty ,ktore za pare szekli chca zniszczyc czlowieka, ktoremu nie dorastaja do piet!!!calym sercem oraz modlitwa jestem z Panem doktorem Zbigniewem Martyka! przed takimi ludzmi jak On czapki z glow!!!

 10. Co trzeba zrobić, aby postawić członków NSL przed sądem? Przecież to uzasadnienie to kpina że sprawiedliwości, prawa i logiki

 11. Są na świecie ludzie, tacy jak Pan Martyka oraz podludzie. Podludzie mają genetycznie wpojony serwilizm. Te dwie kategorie dzieli przepaść genetyczna, która w prostej lini przekłada się na skutek. Jest nim brak empatii. Są to słudzy systemu. System tresuje ludzi i podludzi. Wpaja od urodzenia, że żyjemy w konkurencyjnym otoczeniu z ograniczonymi zasobami. Divide et impera. System prawdopodobnie karmi się złą energią, bo jak inaczej wytłumaczyć to, że jest aż tak dysfunkcyjny? Przecież synergia potrafi zadziałac lepiej, jest bardziej kreatywna. Podludzie i ich władcy są w pewnym sensie inteligentnymi idiotami. Władcy bo musza wprowadzać cykliczne resety w obawie przed utratą pozycji, ich słudzy bo sa tepym narzędziem, który pod koniec jest spychany do tego samego dołu. Tak się zastanawiam, że w istocie życie prawdziwego człowieka to ciągła walka o drugiego człowieka, o poziom jego świadomości. Poziom świadomości jest kluczowy. I zamiast głównie skupiać się na walce z systemem, powinniśmy wykorzystać skalę i skupić się na walce o dostęp do świadomości wszystkich ludzi. Nie ma sensu budzić obudzonych. To system celowo nas ogranicza i trzyma pod kontrolą, aby eliminowaxć w zarodku zagrożenia nadmiernego wzrostu świadomości jaki jest świat i kto pociąga na nim za sznurki. Proponuję stworzenie projektu opartego po czesci o zasady MLS marketingu. Tworzenie komórek informacyjnych, które będą tworzyć kolejne komórki informacyjne i kolejne, na wielu poziomach. Wystarczy , że jedna osoba pozyska świadomość pięciu osób. Każda z tych osób w sposób opracowany metodycznie pozyska świadomość u kolejnych pięciu i wzrost jest wykładniczy. Każda komórka może dodatkowo prowadzić akce ulotkowe, informacyjne w ramach marketingu bezpośredniej informacji. Tu chodzi o zyskanie zasięgu tam, gdzie w Internecie tego nie osiągniemy. W lokalnych społecznościach.

 12. W srodowisku lekarskim coraz wiecej wykształciuchów miernot ludzi tzw. proceduralnych, którzy w jedyny możliwy sposób się bronią kollaborując z władzą i korporacjami /megafarma/ Izby lekarskie
  utworzone dla smyczy politycznej , gdzie sądy powszechne!?

 13. Panie doktorze wspieram całym sercem. przegladajac moja dokumentację medyczna znalazłem taką informację wynik testu RT-PCR w kierunku obecności wirusa SARS-CoV2
  pod spodem informacja – informacja nie stanowi dokumentacji medycznej . bylem w szoku bo na tej podstawie umieszczano ludzi na oddzialach zakaźnych. Sam byłem w szpitalu – przezylem choć podobno było bez szans – obecnie niepełnosprawny w stopniu znacznym . Ale od poczatku po opuszczeniu szpitala samodzielny . mogę przesłać kopię dokumentu.

 14. Dziadzia gada pseudonaukowe kocopoly i dziwi się, że biorą się za niego izby lekarskie.

  Smutne i żałosne.

  1. Pseudonaukowe?
   Kilkaset prac, które są publikowane w pubmed, web of science, dane z GUS, dane z Ministerstwa Zdrowia… I to jest pseudonaukowe?
   To które są naukowe? Te z telewizji i radia i z gazet….? To znaczy, że nic człowieku nie wiesz o Nauce i Medycynie, więc nie zarażaj swoją głupotą innych.

   1. Tak. Dziadzia wydumał sobie „setki” prac, których nigdy w życiu nie przeczytał. (a z pewnością nie zrozumiał) [no chyba, że zalinkuje te setki prac – czego oczekiwać od niego nie można]

    Które są naukowe? Te które nie są w oczywisty sposób sprzeczne z powszechnie uznaną wiedzą medyczną generalnie. Przykładowo bełkot o „szkodliwym” mRNA to problem z wiedzą z poziomiu rozszerzonej biologii w liceum.

    Nie wiem skąd wyskoczyłeś z telewizją i radiem, skoro nauka rozwija się w środowisku naukowym – przez wykonywanie badań, sympozja. Takie rzeczy nie dzieją się „przez” telewizję lub radio.

  2. Żebyś kiedyś nie trafił przypadkiem „pod opiekę” tych „izb lekarskich” bo może nie być czego zbierać…kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada!

 15. Witam . Całym sercem jestem z Panem doktorem 🤗. To co się dzieje w naszej ojczyźnie , brak słów . Proszę się nie poddawać i walczyć . Otulam modlitwą Pana dr 🙏.

  Przesyłam moc serdeczności z Podkarpacia 💫🎄💫🤍❤️.

 16. Jest Pan człowiekiem wielkiego Serca i Ducha. Wielkie brawa za dobro, uczciwość, mądrość i determinację w dążeniu do prawdy. Wiem, że miłość i prawda zawszę zwycięży. Chylę czoła przed Panem. Wysyłam moc miłości i błogosławieństw.🤝❤️🌹

 17. Spokojnie, sprzedajni sędziowie również nie unikną odpowiedzialności za branie udziału w ludobójstwie.

 18. Izby Lekarskie zaczynają działać jak zorganizowana grupa przestępcza… Gnębią niewinnych, uczciwych lekarzy, utrzymują się z PRZYMUSOWYCH składek (comiesięczny haracz) i nie odpowiadają przed nikim i do tego stworzyły monopol – żadnej konkurencji, czyli dbania o jakość swojej pracy. Wstyd i Hańba!
  Doktorze, wyrazy szacunku.

 19. Życzę Panu Doktorowi sukcesu w walce z sądem kapturowym, jednak przede wszystkim należy zwalczać przyczyny, a nie ich skutki. Trzeba walczyć o likwidację korporacji zawodowych (w tym lekarskiej) i zlikwidować patologię w finansowaniu medyków. Gdyby nie tzw. dodatki covidowe, prawdopodobnie sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej.

 20. Panie doktorze, od początku ,,plandemii” śledziłem pańskie działania, śledziłem i podziwiałem. Jest Pan moim bohaterem, jest Pan bohaterem i autorytetem dla wszystkich normalnych, uczciwych i prawych Polaków, którzy potrafią samodzielnie myśleć.Jest Pan jednym z tych, którzy są dla nas kochających wolność i prawdę nadzieją na powrót normalności dla Polski i Świata. Jesteśmy z Panem, jesteśmy z Wami!
  Niech Bóg błogosławi Panu i innym, którzy walczą o wolność i prawdę!

 21. Chociaż jestem załamany tym wyrokiem to życzę z całego serca Panu dr. uzyskania ostatecznie sprawiedliwości.

 22. Sz.doktorze. Wierzę, że prawda i wolność zwyciężą. Bardzo smutne jest to jak się zachowują nasi „koledzy”z Izb Lekarskich. Lek.ch.wewn.,specj.reumatolog Mirosław Rzechuła.

 23. Drogi Panie Doktorze! Trzymam kciuki za dalszą walkę o sprawiedliwość! Bardzo Panu współczuję, że musi Pan użerać się z niekompetentnymi ludźmi, którzy stanowczo za dużo mogą. To skandal, żeby w XXI wieku było to w ogóle możliwe, taki wyrok, w takiej sprawie. Wstyd! Mam nadzieję, że prawda zwycięży, oby jak najszybciej. Pozdrawiam serdecznie.

 24. Panie Doktorze, przede wszystkim gratuluję Panu odwagi i wytrwałości w walce z przedstawicielami mafii (nie da się tego inaczej ująć) i to nie tylko medycznej. Z ludźmi którzy mają stać na straży naszego zdrowia i dobrobytu, a jak widać kolaborują z tymi którzy bezwzględnie łamią prawo i wszelkie zasady przyzwoitości.
  Dzięki Pańskim działaniom będziemy mogli w przyszłości dochodzić swoich spraw i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich którzy za tym stoją. Jednak to będzie możliwe tylko z takimi ludźmi jak Pan na czele.
  Wcześniej dał komentarz prawnik, który wskazał że cały skład orzekający powinien usłyszeć zarzuty o nie dopełnienia obowiązku. Proszę to zrobić, a naród Pana będzie wspierał i zamiast płacić podatki na pensje dla tych niby lekarzy i ekspertów będziemy płacić takim ludziom jak Pan. Ja takiej wpłaty dokonałem i będę to robił jak tylko taka potrzeba będzie. W ogóle powinniśmy stworzyć fundusz na rzecz walki z bezprawiem urzędników.
  Pozdrawiam i życzę Panu, siły i determinacji żeby pozbyć się tej zarazy, która kryje się w ludziach małych, którzy myślą że mogą robić co chcą a my tylko będziemy cicho siedzieć i bać się że oni mogą nam coś zrobić.

 25. Jestem pod wielkim wrażeniem Pana profesjonalizmu i determinacji w dążeniu do prawdy, co niestety jest teraz rzadkością. Szczególnie mając na względzie że za wszelkie wychylenia się , czy też odejście od powszechnej kłamliwej narracji, czekają na ludzi Pańskiego pokroju represje, nie mające nic wspólnego ze sprawiedliwością, co naocznie widać w tej sprawie. Trzymam kciuki za pomyślne rozwiązanie tej sprawy w dalszych instancjach.

 26. Serio, ten skompromitowany (przynajmniej w moich oczach) pożal się Boże lekarz Grzesiowski był tutaj biegłym? MASAKRA!

 27. Wyrok Sądu Lekarskiego – dramat. Uzasadnienie do wyroku – stek bzdur. No i jeszcze ten język nienawiści. Trzymaj się Zbyszku.

 28. Należy jak najszybciej uwolnić tych sędziów. To uzasadnienie to policzek dla środowiska lekarskiego.

 29. Jaki sąd taki wyrok – porażka, skandal, żenada. Szkoda nawet czasu na komentowanie. I pomyśleć, że Ci „sędziowie-lekarze nas leczą”. Masakra.

 30. w ten sposób zabili mi mojego brata, poszedł do szpitala na nogach wyjechał w worku ,przy saturacji 88 wsadzili go pod respirator za to że „pacjent był niesforny” bo chciał wyjść ze szpitala !!! Panie Doktorze Zyczę Panu jak najlepiej i rychłego wygrania tej sprawy i oczyszczenia Pana z podłych zarzutów ,Pan i Panu podobni lekarze są naszą jedyną nadzieją w tym czasie ,niech dobry Bóg na Pana w swojej opiece

 31. Panie Doktorze, jest Pan dla nas wzorem jak postępować w życiu, jak bronić prawdy, jak piętnować kłamstwo, które zawsze prowadzi do dramatów.
  Dziękuję za całą Pana działalność medyczną i naukową.
  My jako pacjenci straciliśmy zaufanie do lekarzy i tacy lekarze jak Pan dają nam nadzieję, że może nie jest tak źle i może natrafimy na wartościowego lekarza. Tylko oni się ukrywają.
  Obym dożyła czasu, kiedy za przykładem Pana się ujawnią i będziemy „walić” do nich tłumem gdy zajdzie taka potrzeba.
  Wszyscy ludzie, dla których wolność oparta na prawdzie, na możliwości twórczego odkrywania świata, jego reguł, bo tylko to działa dla dobra człowieka – są z Panem Doktorem
  Życzę wszelkiego dobra dla Pana Doktora

 32. Cytat z uzasadnienia wyroku: „Oceny zachowania Obwinionego nie mozna dokonywac w oderwaniu od momentu publikacji komenatrzy, bedacych przedmiotem wniosku o ukaranie. Byl to wrzesien 2020 r., a zatem okres tuz przed rozpoczeciem sezonu grypowego i lawinowym przyrostem zachorowan na SARS-Cov2, Tymczasem Obwiniony publicznie zakwestionowal…
  Sad przypomina, ze lekarzowi nie wolno w oparciu o autorytet wykonywanego zawodu wyglaszac publicznie swoich pogladow, ktore pozostaja niezgodne z aktualna wiedza medyczna“.

  A na jakich to podstawach naukowych „zgodnych z aktualna wiedza medyczna“ opierali sie wytypowani przez rzad lekarze, tzw. „eksperci“, udzielajacy sie w tym czasie w mediach o zasiegu ogolnokrajowym? Gdzie ta „wiedza medyczna“, ktora sie posilkowali zostala opublikowana dla spoleczenstwa i gdzie byly/sa opublikowane naukowe zrodla ich wiedzy, na podstawie ktorej takie a nie inne rozwiazania administracyjne zostaly w Polsce wprowadzone – czy stopniowo wprowadzane z coraz wiekszymi obostrzeniami i zaleceniami wlacznie z przymusem? Jakie podstawy naukowe w zakresie wiedzy medycznej, podyktowaly np. wprowadzenie przymusu „maseczek“, jakie randomizowane naukowe badania i gdzie opublikowane daly podstawe do uzasadnienia gloszonych publicznie przez lekarzy (nie tylko tzw. nominowanych „ekspertow“ rzadowych) twierdzen, iz te maseczki „chronia przed rozprzestrzenianiem sie wirusa“ i jakie oraz gdzie byly opublikowane radnomizowane badania, ktore by uzasadnialy nieszkodliwosc dla zdrowia ich noszenia?
  Na jakiej podstawie ten pseudo-sad de facto odrzucil (bo sie w ogole nie raczyl zapoznac?) dokumentacje swojej wiedzy przedstawiona przez dr. Martyke, na ktorej opieral sie w swoich publicznych wypowiedziach i na jakiej podstawie ow „sad“ nie zazadal przedstawienia sobie randomizowanch badan naukowych, na podstawie ktorych wprowadzono w Polsce takie a nie inne zalecenia z przymusem wlacznie w czasie „walki z pandemia“, ktore to zalecenia byly krytykowane przez dr. Martyke jako wlasnie te, ktore – jego zdaniem – nie opieraly sie na zadnych randomizowanych badaniach naukowych, gdyz nikt nigdzie na takie nie wskazywal (lacznie z Ministerstwem Zdrowia czy Kancelaria Rzadu)? Pytanie jest jak najbardziej zasadne, gdyz nie tylko lekarze, ktorzy mieli kontakt z pacjentami, powinni byc uswiadomieni w tym zakresie, tj. na jakiej podstawie jakich badan maja stosowac takie a nie inne procedury, ale tez i ogol spoleczenstwa powinien miec dostep do takich dokumentacji, skoro to spoleczenstwo mialo byc obiektem takich a nie innych procedur. Kazdy dorosly czlowiek, dorosla jednostka spoleczna, powinna miec podstawe do swiadomego podjecia decyzji w zakresie poddania sie jakims procedurom medycznym a do tego potrzebny jest dostep do randomizowanych badan, do ktorych kazda dorosla jednostka spoleczna powinna miec latwy dostep. Nie wszyscy dorosli czlonkowie spoleczenstwa lubia byc traktowani jak male dzieci, ktorym sie mowi, ze jest tak a nie inaczej, jest wielu takich, ktorzy lubia sami sprawe zbadac i dokonac swiadomego wyboru. Wiec gdzie byly opublikowane te randomizowane badania i wtedy (tj. we wrzesniu 2020 r.), i gdzie sa one udostepnione ogolowi dzisiaj?

 33. Czapka z głowy przed panem ,nie sądzi pan że już czas na społeczny sąd! Nad tymi nieludźmi przecież nie są anonimowi mała zrzutka na wykonujących wyrok i sam się dorzucę .Wystarczy kilku i nikt nie będzie już taki mądry za pieniądze podatnika .Panie doktorze jestem do dyspozycji.Już czas!!!

 34. Smutny przykład jak prawda i rozum reprezentowane przez Pana Doktora są zwalczane przez „jedynie słuszne poglądy”. Dla kogoś kto pamięta PRL to powtórka w gorszej wersji, zbliżonej do stalinowskiej. A tak brakuje dobrych lekarzy, że aż traci się na rok jednego z bardziej rzetelnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *